بستنی آبان

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
آدرس: اصفهان، منطقه صنایع غذایی سده لنجان، مجتمع فرآورده های لبنی آبان- کد پستی:8474157116

تلفن: تلفن واحد فروش : 03152437621

فکس: 03152437620

موبایل: دفتر کارخانه:03152435050 - 03152434795

فرم تماس

قسمتهای ضروری*